Pallställ

Pallställ på Julas lager

Att använda pallställ är den vanliga förvaringsmetoden för pallat gods. Ett truckbetjänat lager byggs ofta till 9-10 meter, räknat till översta bärbalken. Antalet lagringsnivåer kan vara fyra, fem eller fler. Höglager som betjänas av staplingskranar kan byggas upp till 30 meter. Pallställen byggs med enkelt gavelmått eller dubbelt gavelmått. Dimensionerna är oftast avpassade för Europapall, 1200 x 800 mm. Med hjälp av olika tillbehör anpassas pallställsystemen för olika typer av gods och hantering. Utdragsenheter och hållare för däck och rullar är andra exempel på tillbehör som gör användningen effektivare.

Flytlagring kallas ibland också genomströmningslagring. Det innebär att gods förvaras på ett lutande plan av exempelvis rullbanor, i så kallade rullfack eller rännfack. Det används särskilt för gods med få varianter och hög omsättning. Metoden används för såväl lådor som pallar. Lutningen kan vara omkring 4 procent, men det är beroende av godsets vikt och pallarnas kondition.

Tätpackning eller kompaktlagring innebär att godset ligger i hyllor eller pallställ som är monterade på vagnar. De är flyttbara så att ställen kan förskjutas så att en transportgång kan öppnas på önskat ställe. Lösningen passar bäst för lågfrekvent gods eller där det är viktigt med högt utnyttjande av lagerytan i exempelvis fryshus. I tätpackningslager för pall är vagnarna elmotordrivna och löper på räls på golvet. Vagnarna kan vara upp till 50 meter långa och 10 meter höga.

Djupstapling innebär att gods, eller staplar av gods ställs framför varandra, utan att pallarna är åtkomliga individuellt. Det ger ett högt utnyttjande av lagerytan, vilket är viktigt i exempelvis fryshus. Trucken kör då in i pallstället för att hämta och lämna pallar. Ofta används långsideshantering av pallarna. Djupstaplings-ställen betjänas ibland med automat, en skyttel som används för in- och utlagring av gods.

Säljer och lagerhåller nya och begagnade lagerinredningar från alla fabrikat. Även besiktning och reparationer.
BifAB, Begagnade Inredningar Fellingsbro AB
Professionella lager- och logistiklösningar för optimering av varuflöden och kapacitet på lagret och i produktionen. Vi planerar och genomför hela ditt projekt – från ritning till leverans, montering, driftsättning och service. Med BITO får du allt från en och samma leverantör.
BITO Lagersystem
Utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av förvaringssystem för industrier, lager, arkiv och butiker.
Constructor Sverige AB
Allt du behöver för Verkstad, Lager, Lyft, Transport och Materialhantering.
Cowab AB
EAB utvecklar, konstruerar och tillverkar portar, lagerinredningar och stålbyggnader.
EAB AB
Säljer och lagerhåller nya och begagnade lagerinredningar från många olika leverantörer. 40 olika modeller på lager.
Gemo Lagerinredningar AB
System för lageroptimering med pallställ, utdragsenheter och Fifo-lösningar.
Köper och säljer nya och begagnade lagerinredningar.
Projekterar, tillverkar och monterar allt inom förvaring för industri och lager. Nyckelfärdiga lösningar, reparation, besiktning och utbildning.
Försäljning av produkter till industri och kontor, distanshandel.

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Om Truck- och lagerhandboken

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Truck- och lagerhandboken

Truck & Lager 2022 Inköpsguiden med allt du behöver för truck, lager, logistik och materialhantering.

Pris: 150 kr. Skaffa ett eget exemplar, Beställ den här!

 ToL_Framsida