Om Transportnytt

 

Transportnytt är en oberoende nyhetsförmedlare inom området för transport, materialhantering och logistik. Ända sedan starten 1958 har Transportnytt varit en seriös, trovärdig och nyfiken nyhetskälla för varuägare och transportköpare inom alla slags transportslag. 

Transportnytt bevakar hela logistikkedjan oavsett om det handlar om lagring, vägning, märkning och förpackning eller om manuell och automatisk hantering. Vi har ett starkt fokus på den snabbväxande e-handelsbranschen och rapporterar om de viktigaste logistikanläggningarna och de hetaste logistikregionerna. 

Vi publicerar grundliga och initierade tester av transportbilar och vi följer it-utvecklingen inom transport- och logistiksektorn.

Vi är också med och driver den pågående debatten om logistik, infrastruktur och samhällsfrågor.

Transportnytt är samarbetspartner med flera viktiga mässor, konferenser och organisationer inom transport- och logistikområdet.

Transportnytts läsare återfinns inom företagsledningar samt hos transport-, logistik-, lager- och inköpschefer. Stora läsargrupper finns inom speditions- och åkerinäringen, hos Sveriges hamnar och bland konsulter och konstruktörer.

Transportnytt grundades 1958 av redaktören CG Hillerström som själv hade en bakgrund som åkare och speditör. 

Idag finns Transportnytt finns dels som papperstidning med tio utgåvor om året, dels som nyhetssajt med tillhörande nyhetsbrev. 

Tillsammans med branschorganisationen Maskinleverantörerna och Sveriges ledande truckleverantörer har Transportnytt under flera år arrangerat den populära och publikdragande tävlingen Truck-SM. Senaste gången tävlingen arrangerades var 2018 på mässan Logistik & Transport i Göteborg.

Transportnytt ägs av Verkstadstidningens förlag, som har specialiserat sig på kvalificerade facktidningar inom industri och handel. Förutom Transportnytt ingår tidningarna Verkstadstidningen, Automation, Järn Bygg Färg samt Byggaren i förlaget.

www.verkstadstidningen.se
www.automation.se
www.jarnbyggfarg.se
www.byggaren.se

alla-tidningar

Uppdaterad tisdag, 31 Maj 2022 12:47

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2022 

Transportbilsguiden 2022

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts