Om tidningen

Industrins logistiktidning.

Transportnytt är en oberoende tidning och webbplats och har som sin viktigaste uppgift att ge varuägare och transportköpare

relevant information om områdena logistik, materialhantering och godstransporter med alla transportmedel.

Bevakar hela logistikkedjan med lagring, vägning, märkning, förpackning, samt manuell och automatisk hantering. 

Fokuserar på det snabbväxande området logistik för näthandlare.

Publicerar grundliga och initierade tester av truckar och transportbilar.

Följer närgånget utvecklingen på it-området, med bland annat auto-id, TA-system, VMS och VMI.

Transportnytt är med och driver den pågående debatten om logistik, infrastruktur, och samhällsfrågor.

Är samarbetspartner med flera viktiga mässor, konferenser och organisationer inom logistikområdet.

Målgrupperna finns inom företagsledningar samt transport-,logistik- lager och inköpschefer inom industri och handel. Stora läsargrupper finns inom spedition, transport, åkerinäring, hamnväsen och bland konsulter och konstruktörer.

64 år med Transportnytt

Första numret av Transportnytt kom ut 1958. Tidningen grundades av den legendariske redaktören CG Hillerström som själv hade en bakgrund som åkare och speditör.

Truck-SM och Årets truck.

Tillsammans med branschorganistaionen Maskinleverantörerna och de ledande truckleverantörerna i landet arrangerar Transportnytt den populära och publikdragande tävlingen Truck-SM. Senast tävlingen arrangerades var 2018 på mässan Logistik & Transport med truck i Göteborg. Transportnytts chefredaktör ingår i jurun för utmärkelsen Årets truck - Ifoy Award. Jurun består av omkring 25 journalister från internationella logistiktidningar. Transportnytts testredaktör Theo Egberts är ansvarig för testerna som Årets truck genomför.


Transportnytt ägs av Verkstadstidningens förlag,

Verkstadstidningens förlag har specialiserat sig på kvalificerade facktidningar inom industri och handel: Verkstadstidningen, Automation, Järn Bygg Färg, samt Byggaren.

www.verkstadstidningen.se
www.automation.se
www.jarnbyggfarg.se
www.byggaren.se

alla-tidningar

Uppdaterad torsdag, 28 oktober 2021 14:33

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2022 

Transportbilsguiden 2022

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.