”Stambanorna riskerar att bli en gökunge”

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen. Foto: Transportföretagen Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Mer pengar behövs för att stoppa förfallet av vägnätet. Det menar Transportföretagen, som är kritiska till att endast 15 procent av investeringarna i den nya infrastrukturplanen går till vägnätet.

Enligt Transportföretagen är de anslagna medlen till vägnätet otillräckliga i Trafikverkets förslag till ny infrastrukturplan, som ska gälla för åren 2022-2032. Risken är, menar branschorganisationen, att vägnätet förfaller om inte anslagen höjs drastiskt. 

— Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år utöver de cirka 3 miljarder som avsätts till vägbeläggningen. Ska vi minimera underhållsskulden och få farbara vägar i hela landet till 2030 behövs det 4 miljarder extra varje år till vägunderhållet. De pengar som regeringen tillfört räcker inte på långa vägar, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen, i en skriftlig kommentar.

"Äter upp andra projekt"
I förslaget till ny infrastrukturplan är det stort fokus på de nya stambanorna och den nya höghastighetsjärnvägen, något som Transportföretagen anser kan få följdverkningar på de totala infrastrukturmedlen och den fortsatta planeringen.

— Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg och järnvägssidan. Även om Trafikverket nu talar om möjligheter att reducera kostnaderna lite så känns det skakigt, förseningen Borås-Göteborg stärker bara ytterligare känslan av osäkerhet. Dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Tina Thorsell. 

"Inte rimligt"
Transportföretagen välkomnar dock att Trafikverket är tydliga med att även om vi hade haft en situation utan trafiktillväxt så hade det varit motiverat med väginvesteringar.

— Att endast 15 procent av investeringarna går till väg är inte rimligt, då mer än 8 av 10 transporter sker på väg, kommenterar Tina Thorsell.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-12-02 11:51

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021