Så mycket minskade resandet i Sverige ifjol

X2000-tåg passerar på Öresundsbron. Foto: SJ X2000-tåg passerar på Öresundsbron. Foto: SJ

Det kraftigt minskade resandet med flyg, tåg och buss under pandemin gjorde att bilresandets andel av det totala antalet kilometer resor i Sverige ökade kraftigt.

2020 – året då nuvarande pandemi bröt ut – påverkade resandet i Sverige radikalt, där de främsta effekterna under 2020 blev att vi svenskar kraftigt minskade vårt resande med kollektiva färdmedel (tåg, buss och flyg).

Även resandet med bil i Sverige minskade förra året med 7 procent i antal resor räknat, vilket ändå betydligt mindre än resorna med kollektiva färdmedel. Detta medförde att bilens andel av det totala resandet i Sverige steg från 56 till 78 procent under pandemiåret 2020. Detta visar statistik ur rapporten ”Resvanor i Sverige 2020” som myndigheten Trafikanalys gjort.

– Resultaten i resvaneundersökningen illustrerar hur betydelsefull bilen och bilresor är för att samhället ska kunna fungera när vi möter extraordinära utmaningar som pandemin fört med sig, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Den sammanlagda sträckan för alla våra resor i Sverige under 2020 var knappt 100 miljarder kilometer. Det är en minskning med drygt en tredjedel sedan 2019. Bil är emellertid fortsatt det dominerande färdsättet och står för drygt hälften av resorna.

Antalet resor med kollektiva färdsätt minskade med totalt 42 procent 2020 jämfört med 2019.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-06-10 06:37 Uppdaterad torsdag, 10 juni 2021 06:37