Regeringen oroad över bristen på yrkesförare

Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjuder in transportbranschen till samtal om hur tillgången på yrkesförare ska säkras. Bakgrunden är bristen på yrkesförare inom EU samt de bristfälliga arbetsvillkoren inom åkerinäringen.

Enligt ett pressmeddelande är syftet med samtalet att infrastrukturministern tillsammans med företrädare för fackförbund, åkerinäring och berörda myndigheter ska diskutera insatser och åtgärder för att förbättra villkoren för yrkesförarna och att trygga kompetensförsörjningen.

I pressmeddelandet framhålls att regeringen sedan 2014 skärpt lagstiftningen och genomfört en rad viktiga åtgärder för att skapa ordning och reda på våra vägar. Under 2022 börjar det så kallade mobilitetspaketet gälla inom EU som bland annat innebär att svenska löner och villkor ska gälla även för utländska yrkesförare vid transporter i Sverige.

Målsättningen är enligt regeringen att reformpaketet ska leda till bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

— Jag vill se tydliga åtaganden från vägtransportsektorns aktörer att förbättra yrkesförarnas arbetsvillkor så att fler lockas till branschen och fler väljer att stanna kvar. Schysta villkor som gör det attraktivt för både kvinnor och män att jobba som yrkesförare är avgörande för god kompetensförsörjning. Dessutom krävs att myndigheter kontrollerar att regelverken följs. Tillsammans kan vi skapa en transportsektor med schysta villkor, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i pressmeddelandet.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-10-19 10:35 Uppdaterad tisdag, 19 oktober 2021 10:36