Paketmarknaden växer kraftigt

Postnord är fortsatt störst på paketmarknaden. Foto: Postnord (genrebild) Postnord är fortsatt störst på paketmarknaden. Foto: Postnord (genrebild)

Den svenska paketmarknaden växte med 14 procent under pandemiåret 2020, enligt en ny rapport. Dessutom börjar nu såväl Budbee som Instabox och Airmee att synas i statistiken.

Enligt en ny rapport från myndigheten Post- och telestyrelsen så fortsätter den svenska paketmarknaden att växa. Under pandemiåret 2020 ökade marknadens omsättning med 14 procent jämfört med året innan. 

En trolig förklaring till ökningen uppges vara den fortsatt stärkta e-handeln under coronapandemin. 

Till viss del förklaras ökningen också av att tre nya aktörer — Budbee, Instabox och Airmee — nu har blivit så pass stora att de tillkommit i statistiken. 

Postnord klart störst
Av de 23 aktörer som är verksamma på marknaden enligt PTS:s statistik är Postnord föga överraskande störst med en marknadsandel på 40-45 procent, sett till omsättning. 

Därefter följer UPS och DHL, som vardera har en marknadsandel kring 10-15 procent. 

Dessa följs i sin tur av Schenker och Bring Parcels, med en andel på 5-10 procent vardera. 

Vidare återfinns i rapporten sex företag (TNT, FedEx, Budbee, DSV Road, Instabox och Jetpak) som har en marknadsandel på 1-5 procent, samt tolv företag som samtliga har mindre än 1 procent av marknaden vardera. Bland dess återfinns ovan nämnda Airmee. 

Konkurrensen ökar
De flesta av de största aktörerna har minskat sin marknadsandel något jämfört med föregående år, något som enligt PTS delvis reflekteras av att de tre nya aktörerna Budbee, Instabox och Airmee har tillkommit i statistiken. 

Beträffande koncentrationen på marknaden kan nämnas att de fyra största företagen tillsammans har 78 procent av marknaden — fortfarande sett till omsättning — vilket är en minskning från 80 procent året dessförinnan. 

Fotnot: statistiken i rapporten är inhämtad i juni 2021, omfattar paket upp till 31,5 kg, och avser år 2020. Post- och telestyrelsen är en myndighet som sorterar under Näringsdepartementet.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-10-11 11:06 Uppdaterad måndag, 11 oktober 2021 11:13