Ny avgift ska stoppa vägfusket

60 000 kronor kostar det om en så kallad utstationeringsdeklaration saknas. Foto: Trafikverket (genrebild) 60 000 kronor kostar det om en så kallad utstationeringsdeklaration saknas. Foto: Trafikverket (genrebild)

Höga böter väntar för utländska transportföretag som inte kan visa upp papper på att de har utstationerade arbetstagare. 

EU:s mobilitetspaket — som syftar till att skapa bättre arbetsvillkor, motarbeta fusket och befrämja rättvisare konkurrensförhållanden inom yrkestrafiken — trädde i kraft i februari. Efter att Lagrådet behandlat de återstående delarna för Sveriges del har riksdagen nu röstat ja till regeringens förslag om att genomföra den sista delen i mobilitetspaketet. 

De nya reglerna innebär bland annat skärpta krav på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket, när förarna utför arbete under en begränsad tid åt en tjänstemottagare i Sverige. 

Nu har regeringen även beslutat att utländska transportföretag som inte kan visa en kopia av en sådan utstationeringsdeklaration ska få en sanktionsavgift på 60 000 kronor. Avgiften är på samma nivå som sanktionsavgiften vid otillåtna tillfälliga inrikestransporter som utförs av utländska företag, så kallade otillåtna cabotagetransporter, där Sverige har bland de högsta avgifterna i EU.

– Svenska löner och villkor ska gälla för alla som kör yrkestrafik på våra vägar. Nu inför vi höga sanktioner mot företag som fuskar och utnyttjar utländska förare, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

De nya lagändringarna och förordningarna börjar i huvudsak gälla den 15 juni 2022.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2022-05-20 13:18 Uppdaterad fredag, 20 Maj 2022 13:39

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021