Metsä Board i Husum investerar i hållbar produktion

Tillverkning vid en av Metsä Boards anläggningar. Foto: Metsä Board Tillverkning vid en av Metsä Boards anläggningar. Foto: Metsä Board

Metsä Board expanderar sin produktion av hållbart producerade förpackningsmaterial i Husum. Expansionen väntas ge en ökad produktionskapacitet på cirka 200 000 ton.

Enligt Metsä Board görs expansionen i syfte att möta den ökade efterfrågan på träfiberbaserade produkter och förpackningar, som exempelvis hopfällbar kartong. Orsaken till den ökade efterfrågan uppges vara konsumenternas miljömedvetenhet.

Investeringen, som uppges leda till en mer hållbar produktion med en ökad produktionseffektivitet och miljöprestanda, har ett totalt värde på cirka 210 miljoner euro.

Ombyggnaden som görs i Husum innebär en ökad kapacitet på 400 000 ton till 600 000 ton och beräknas ha full produktionskapacitet i slutet på 2025. Metsä Board har tilldelat ingenjörsföretaget AFRY uppdraget som ingenjörspartner vid expansionen av verksamheten i Husum.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-10-13 10:41