Järnvägen och norra Sverige i fokus för Trafikverket

Förslaget till ny nationell infrastrukturplan ska nu på remiss, innan beslut fattas innan sommaren 2022. Foto: Hans Berggren / Trafikverket Förslaget till ny nationell infrastrukturplan ska nu på remiss, innan beslut fattas innan sommaren 2022. Foto: Hans Berggren / Trafikverket

Fortsatta satsningar på järnvägsunderhållet och de nya stambanorna, men förseningar på sträckan Göteborg-Borås. I förslaget till ny nationell infrastrukturplan flaggar Trafikverket också för att pengar saknas till vägnätet. 

Förslaget till ny nationell infrastrukturplan, som ska gälla för åren 2022-2033 och vars totala budget uppgår till 799 miljarder kronor, presenterades av Trafikverket vid en pressträff den 30 november. Enligt generaldirektör Lena Erixon fortsätter man att rusta upp, bygga ut och och modernisera järnvägen då man nu har fått en ökning till järnvägsunderhållet med 25 procent jämfört med den förra planen. 

Satsning på norra Sverige
I den nya planen satsar man extra mycket på det norra godsflödet, det vill säga sträckan Hallsberg-Luleå, och på Malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen. 

— Det vi är mest nöjda med i förslaget till nationell infrastrukturplan är just satsningarna på järnvägsunderhållet, för vi vet att det ger stora positiva effekter. Vi är också nöjda med hur vi tänkt kring norra Sverige, säger Lena Erixon och betonar att satsningarna görs för att möta de nya industrisatsningarna i norra Sverige. 

— Transportbehovet ökar i norra Sverige på grund av industrisatsningarna som görs där, och vi föreslår också exempelvis en satsning på den så kallade Skellefteåtriangeln med E4-förbifart Skellefteå samt att tre miljarder går till byggnationen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå under den aktuella planperioden. 

Sträckan Göteborg-Borås försenas
När det gäller de nya stambanorna, där tre etapper ska börja byggas de kommande åren och det blir höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, föreslår Trafikverket att medlen för dessa minskar från 107 miljarder kronor till 104 miljarder kronor. Orsaken till minskningen är att planläggningsprocessen för sträckan Göteborg-Borås måste senareläggas. 

— Konkret handlar det om att Härryda kommun inte haft samma syn som oss vad gäller sträckningen, säger Lena Erixon och syftar på att Härryda kräver fler stopp genom sin kommun än bara vid Landvetter flygplats.

— Det påverkar inte stambanorna i sin helhet, men det påverkar och försenar den här delen med tre år. Men det är ingen risk att inte Landvetter ska omfattas av sträckningen för de nya stambanorna, det är oerhört viktigt.

Pengar saknas till vägnätet
Samtidigt som satsningarna på järnvägen fortsätter höjer Lena Erixon ett varningens finger för att de anslagna medlen inte räcker till för att underhålla vägnätet. Enligt Trafikverket är det svenska vägnätet eftersatt och skulle behöva underhållas bättre. 

— Vi har visserligen fått mer pengar än i den förra planen, men inte så mycket som skulle behövas för att stoppa nedbrytningen av vägnätet. Vi gör vad vi kan, men i slutändan är det upp till regering och riksdag för att bestämma hur mycket som ska avsättas till unerhållet av vägnätet, säger Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket.

Förslaget till ny nationell infrastrukturplan ska nu ut på remiss till den 28 februari 2022. Regeringen väntas sedan fatta beslut om den nya planen före sommaren 2022. 

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-12-02 11:52

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021