Ja till papperslös frakt i hela Norden

I stora delar av Europa är det nu tillåtet med fraktsedlar i elektronisk form. Tyskland och Italien och ytterligare några centraleuropeiska länder har dock ännu inte godkänt den internationella FN-överenskommelsen. (Bild: Unece) I stora delar av Europa är det nu tillåtet med fraktsedlar i elektronisk form. Tyskland och Italien och ytterligare några centraleuropeiska länder har dock ännu inte godkänt den internationella FN-överenskommelsen. (Bild: Unece)

Nu har även Norge godkänt FN-konventionen för elektroniska fraktsedlar (e-CMR). Det öppnar för pappersfria frakter över hela Norden.

FN-konventionen om elektroniska fraktsedlar har nu godkänts i hela Norden, i och med att norska Stortinget sade ja tidigare i juni. Det innebär att fraktsedeln, som är ett kontrakt mellan avsändare och åkerier, nu tillåts vara elektronisk vid transporter mellan länderna i Norden. Fraktsedeln har flera funktioner utöver att vara ett kontrakt. Den används bland annat av tullen och vid trafikinspektioner.

Fraktsedeln kan därmed förmedlas elektroniskt exempelvis mellan transportköparnas olika affärssystem och åkeriernas övervakningssystem av sina bilar. (Fleet management systems)

– Det är en viktig milstolpe för oss i Norden att nu även Norge godkänt elektroniska fraktsedlar, kommenterar Zeljko Jeftic på Ertico-ITS Europe . Det är en internationell branschorganisation som arbetar för att utveckla och göra tester av it-baserade system för att effektivisera vägtrafiken.

Stora delar av Europa har godkänt konventionen. I Sverige skedde det i höstas. 

Men än så länge har flera viktiga länder i Centraleuropa ännu inte slutligt skrivit på. Det gäller särskilt länder som Tyskland och Italien.

Zeljko Jeftic konstaterar också att för att den elektroniska fraktsedeln ska bli allmänt använd krävs att alla parter anpassar sina system. Det gäller transportköparna, men speditörerna har naturligtvis en nyckelroll.

Mats Udikas

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2020-06-18 09:52 Uppdaterad torsdag, 20 augusti 2020 12:14

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!