Här planerar Postnord för en ny postterminal

Så här ska Postnords nya postterminal i Norrköping se ut när den står klar på Händelö strax norr om staden 2023. Så här ska Postnords nya postterminal i Norrköping se ut när den står klar på Händelö strax norr om staden 2023.

Ökande e-handel med växande paketvolymer gör att Postnord utökat terminalnätet med flera nya terminaler de senaste åren och nu är det Östergötland som ska få en ny anläggning.

Idag ligger Postnords postterminal i Norrköping vid Norra Promenaden nära centrum. Postnords behov att utöka verksamheten i Norrköping sammanfaller med att godsbangården flyttas ut från centrum och framtida stadsutveckling påverkar dagens förutsättningar för post och paket-utdelning.

Därför står Postnord nu i begrepp att köpa mark för att uppföra en ny modern anläggning på Händelö strax norr om Norrköping, ett område med växande logistikverksamheter och som fått ny och bättre järnvägsanslutning till södra stambanan.

Markområdet där Postnords nya postterminal ska byggas omfattar 109 000 m² och består av fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2. Terminalen kommer att hantera paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Utöver distributionsverksamheten vid Norra Promenaden i centrala Norrköping driver Postnord även flera tredjepartslager i staden.

Terminalen planeras att stå klar under slutet av 2023 och kan enligt Postnord komma att generera cirka 150 nya jobbtillfällen.

Publicerad 2021-06-09 08:58