Hamnen som är först med eldrivna dragbilar

De nya eldrivna terminaltraktorerna som Helsingborgs hamn testar. Foto: Charlotte Carlberg Bärg De nya eldrivna terminaltraktorerna som Helsingborgs hamn testar. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Med terminaltraktorer från holländska Terberg blir en av södra Sveriges största roro-hamnar först med att börja använda elektriska dragfordon i hamnverksamheten.

Helsingborgs hamn testar nu eldrivna dragfordon i sin hamnverksamhet. De fordon som används i försöket är fyra stycken terminaltraktorer från holländska tillverkaren Terberg. HelsingborgladdareW

Terminaltraktorerna ska köra containrar till och från båtarna i den tre kilometer långa hamnen. Varje terminaltraktor innebär enligt Helsingborgs hamn en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxidekvivalenter.

Laddinfrastrukturen i hamnen, som levererats och installerats av ABB, har planerats så att terminaltraktorerna med små laddningsraster ska klara en hel dags produktion utan någon längre laddning. Laddarna är av den nya modellen Terra 184 på 180 kilowatt som gör det möjligt att antingen ladda ett fordon på full effekt eller dela på effekten och ladda två samtidigt.

– I första fasen testar vi fyra dragbilar och fyra laddare. Fungerar det bra kommer vi att titta på upphandling av ytterligare elektrifierade dragbilar. Målet är att vi ska ha helt fossilfria arbetsfordon 2024, säger Christina Argelius, teknikchef på Helsingborgs Hamn.

BILDEN T H: Eltruckarna i Helsingborgs hamn laddas med laddare från ABB.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-06-29 09:26 Uppdaterad tisdag, 29 juni 2021 09:29