Europaparlamentet godkände vägpaketet

Europaparlamentarikerna sa ett slutligt ja till de nya spelreglerna för yrkestrafiken.  (Bild: EU parlamentet) Europaparlamentarikerna sa ett slutligt ja till de nya spelreglerna för yrkestrafiken. (Bild: EU parlamentet)

I början på juli godkände Europaparlamentet den politiska uppgörelsen om bland annat nya kör- och vilotider och nya cabotageregler. De nya reglerna ska nu börja införas av medlemsländerna.

Strax före årsskiftet avslutades trepartsförhandlingarna i EU om vägpaketet. För svensk del är de viktigaste komponenterna i lagförslaget utstationeringsreglerna i vägtrafiksektorn, nya kör- och vilotider och ändringarna i reglerna för cabotagetransporter.

Ministerrådet godkände överenskommelsen tidigare under våren. I början på juli var det dags för EU:s andra lagstiftande organ Europaparlamentet att godkänna förslaget. Det innebär att de nya reglerna ska träda ikraft i EU-länderna 18 månader efter att den godkända lagtexten publicerats. Lagen ska publiceras inom de närmaste veckorna.

– Det är välkommet att vi äntligen kan få ett vettigt regelverk för åkerinäringen på plats. Svenska åkeriföretag har pressats länge av osund konkurrens. Med de nya reglerna kan vi stärka svensk transportnäring, säger den moderate EU-parlamentarikern Jörgen Warborn.

–Nu väntar ett minst lika viktigt arbete på hemmaplan i Sverige för att se till att reglerna också följs i verkligheten, säger han och menar att det behövs fler trafikpoliser.

Publicerad 2020-08-06 11:14