EU satsar mer på rastplatser

Rastplatsen vid Botorpström vid E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Foto: Trafikverket Rastplatsen vid Botorpström vid E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Foto: Trafikverket

Nu har EU skjutit till mer pengar till att göra fler av alla rastplatser för lastbilar längs unionens viktiga vägar säkrare.

EU-kommissionen har satt av en pott på 100 miljoner Euro (drygt 1 miljard svenska kronor) till säkrare rastplatser för lastbilar. Det rapporterar danska branschtidningen Transportmagasinet. Ten t

Det går att söka pengar ur EU-potten både för byggnad av nya rastplatser och för uppgradering av befintliga rastplatser.

Enligt EU finns det idag cirka 300 000 parkeringsplatser för lastbilar på unionens rastplatser och bara omkring 7000 av dessa parkeringsplatser är certifierade som säkra.

Branschorganisationen IRU (International Road Transport Union) har länge vädjat till EU att satsa på att förbättra säkerheten på unionens rastplatser. IRU har tidigare föreslagit en satsning på säkra rastplatser för lastbilar var tionde mil längs det så kallade TEN-T-vägnätet i EU.

BILDEN T H: EU:s så kallade Trans-European Transport Network (TEN-T), det nät av vägar, järnvägar och sjövägar som EU utpekat som särskilt strategiskt viktigt.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-21 10:04

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021