Mindre luft ger mer hållbar e-handel

Sofia Leffler Moberg är hållbarhetschef på Postnord och en av initiativtagarna till Förpackningsresan. Hon har lång erfarenhet av arbete med företags klimatomställning och nya, mer hållbara affärsmodeller bland annat som en roll som hållbarhetschef på Vin&Sprit, som hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur och som chef för affärsområdet strategiska hållbarhetstjänster på ÅF. (Bild: Postnord) Sofia Leffler Moberg är hållbarhetschef på Postnord och en av initiativtagarna till Förpackningsresan. Hon har lång erfarenhet av arbete med företags klimatomställning och nya, mer hållbara affärsmodeller bland annat som en roll som hållbarhetschef på Vin&Sprit, som hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur och som chef för affärsområdet strategiska hållbarhetstjänster på ÅF. (Bild: Postnord)

E-handlade paket innehåller i snitt 30 procent luft. Postnord har nu tillsammans med e-handelsbranschen inlett initiativet Förpackningsresan, som syftar till att ta fram innovativa förpackningslösningar. Postnords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg ger bakgrund till projektet. Artikeln har tidigare publicerats i Transportnytt 9-2019.

Luft är en livsnödvändighet, men instängd i förpackningar i pressade logistikflöden är det ett branschproblem och en orsak till oönskade utsläpp. I initiativet Förpackningsresan kommer Postnord att tillsammans med branschen gå till botten med hur luften i transportförpackningarna kan minska för att skapa en mer hållbar e-handel.

Den svenska e-handeln blomstrar. 70 procent av oss svenskar har någon gång handlat på nätet. På Postnord hanterar vi ett genomsnittligt dygn knappt en halv miljon paket, vilka på olika sätt når mottagare i hela Sverige.

Svenska e-handlare och distributörer ligger i framkant vad gäller nya e-handelslösningar, leveranssätt och effektiv lagerhållning. Och konsumenterna älskar e-handeln. En årlig tillväxt på 15 procent kan andra branscher bara drömma om.

Med en sådan tillväxt kommer också utmaningar. Utan åtgärder kommer utrymmena i terminaler, i fordon och hos ombuden att fyllas. Logistiklösningar är komplexa. Att göra kalkyler om vilka åtgärder som ger högst effektivitet och därmed störst positiv klimateffekt är inte enkelt. Att bygga nya terminaler, skaffa fler fordon och anställa ytterligare chaufförer i den takt som e-handeln växer är inte en hållbar lösning.

Men det finns en stor potential i det som inte syns: luften i förpackningarna. E-handlade paket innehåller i snitt 30 procent luft. En motsvarande minskning av förpackningsstorlekar innebär för Postnords del 300 färre dagliga transporter, med minskade kostnader och utsläpp som följd.

Men varför är förpackningar och emballage så sällan anpassade efter sitt innehåll? Har vi som logistikoperatör för få lösningar som driver utvecklingen inom e-handeln i rätt riktning? Har e-handlaren behövt fokusera så hårt på tillväxt, att smarta förpackningslösningar har fått stå tillbaka? För ingen vill väl köra runt på luft?

Postnord har en unik roll i och med att vi får följa förpackningens färd från e-handlarens lager ända hem till konsumenten. Vi kan mycket om e-handelslogistik, men inte tillräckligt mycket för att på egen hand kunna lösa utmaningen med luft i paketen. I oktober i år startades initiativet Förpackningsresan, en branschöverskridande plattform för innovativa förpackningslösningar inom e-handeln.

Förhoppningsvis är vi många fler som vill följa med på resan för att minska luften i förpackningar på sätt som är ekonomiskt bärkraftiga, hållbara på sikt och som ger nöjda mottagare. Kanske finns det fler som jag, som gärna vill ägna sig åt något som inte syns, det vill säga luft.

Publicerad 2020-01-16 10:30:06