Bekämpa fuskande åkerier med ny teknik

Jessica Rosencrantz är moderat riksdagsledamot sedan 2010 och ledamot av trafikutskottet. Hon är trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson för partiet. 2014–18 var hon vice ordförande i trafikutskottet. Hon har varit kommunpolitiker i Täby och politisk rådgivare i Europaparlamentet. Jessica Rosencrantz har en examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på nationalekonomi. (Bild: Moderaterna) Jessica Rosencrantz är moderat riksdagsledamot sedan 2010 och ledamot av trafikutskottet. Hon är trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson för partiet. 2014–18 var hon vice ordförande i trafikutskottet. Hon har varit kommunpolitiker i Täby och politisk rådgivare i Europaparlamentet. Jessica Rosencrantz har en examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på nationalekonomi. (Bild: Moderaterna)

Det är fullt möjligt att öka användningen av elektronisk övervakning inom åkeribranschen utan att samtidigt ge branschen en ny skattepålaga såsom den föreslagna kilometerskatten, skrev moderata riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz i Transportnytt nr 8-2018. 

Svensk ekonomi och tillväxt är starkt beroende av vår konkurrenskraft. I ljuset av att Sverige är en öppen ekonomi och ett land med stora avstånd är det helt avgörande att vi för en genomtänkt transportpolitik för att kunna stå oss starka i en allt mer globaliserad värld. Förslaget om en kilometerskatt som den rödgröna regeringen lade under förra mandatperioden är därför rent skadlig.

Ett argument som ibland används för kilometerskatten är att den skulle bidra till ordning och reda på våra vägar. Med det är helt fel att koppla samman två olika frågor på detta sätt, det ena förutsätter inte det andra. Det är fullt möjligt att öka användningen av elektronisk övervakning inom åkeribranschen utan att samtidigt ge branschen en ny skattepålaga.

Kilometerskatten är nämligen en skatt som kommer läggas ovanpå redan befintliga skatter vilket leder till en kostnadsökning på transporter. Den svenska skogen och skogsråvaran spelar en viktig roll i omställningen till att minska samhällets beroende av fossila bränslen. Kilometerskatten missgynnar denna utveckling, vilket är högst olyckligt. Använd istället ny teknik för att se till att regler och lagar följs inom åkerinäringen. Ett exempel kan vara att införa ett krav på en GPS-mottagare i varje lastbil som kör i Sverige i syfte att säkerställa att regler om kör- och vilotider efterföljs och att eurovinjettavgiften, trängselavgifter och sanktionsavgifter betalas.

Därför ska vi utreda hur rättsvårdande myndigheter kan få ökade befogenheter vad gäller just elektronisk övervakning av yrkestrafiken. Jag är övertygad om att det är ett effektivt sätt att värna likvärdig konkurrens mellan svenska och utländska aktörer och bekämpa brottslighet inom yrkestrafiken.

Idag ser vi hur den svenska åkerinäringen har svårt att hävda sig i en allt tuffare internationell konkurrens där lönerna, liksom regelefterlevnaden många gånger är lägre än vad de är här. Samtidigt har antalet trafikpoliser stadigt minskat i Sverige.

Det förvärrar de problem med illegal konkurrens som idag är ett stort problem inom branschen. Regelverk finns till stor del på plats, men utmaningen är att kontrollen av regel efterlevnaden inte är tillräcklig. Det bekräftas av bland annat Skatteverket. Polisen bekräftar att utländska åkerier som kör illegalt i Sverige många gånger är svåra att lagföra. Vi behöver göra mycket mer för att säkerställa ordning och reda på våra vägar. På ett övergripande plan vill Moderaterna ha en historisk satsning på Polismyndigheten. Vi vill ha minst 10 000 fler poliser anställda till 2024, vi vill höja polislönerna med 3000 kr i månaden och vi vill att polisutbildningen ska vara betald och finnas på fler orter än idag. Fler poliser och en ökad användning av elektronisk övervakning kommer vara viktiga komponenter i arbetet med att bekämpa de som fuskar.

Publicerad 2018-11-21 11:01:19

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Mest läst

Köpa ny transportbil?

tbg 2020

Transportbilsguiden 2020

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.