Automation ger företaget nya egenskaper

Anders Anderberg är seniorkonsult på Sweco och var tidigare på Alfakonsult. Han är verksam med projekt inom automation, logistik och försörjningskedjor. Anders Anderberg har en bred bakgrund från tredjepartslogistiker, företag inriktade på lagersystem och automationsindustrin.  (Bild: Sweco) Anders Anderberg är seniorkonsult på Sweco och var tidigare på Alfakonsult. Han är verksam med projekt inom automation, logistik och försörjningskedjor. Anders Anderberg har en bred bakgrund från tredjepartslogistiker, företag inriktade på lagersystem och automationsindustrin. (Bild: Sweco)

Fler och fler uppgifter blir nu automatiserade och mekaniserade. Det kan göra oss effektivare. Men glöm inte att automation också gör att företaget får nya egenskaper och kräver ett nytt arbetssätt. Det påminner Anders Anderberg på Sweco oss om. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 9-2018

Automation är inget nytt begrepp, vi tar och mekaniserar en arbetsprocess och vips så har vi automatiserat den. Enkelt eller hur? Det som nu håller på att hända är att vi ser fler och fler processer bli automatiserade.

Det kan vara in- och utlagring, plock, emballering, sortering eller andra moment i logistikkedjan. Det är en naturlig utveckling när vi kontinuerligt strävar efter att bli allt effektivare. Automation kan göra oss både effektivare och ge oss en större leveransförmåga – en ökad kapacitet mot våra kunder.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att även om vi blir mer effektiva så blir vi också mindre flexibla, vi får sämre möjligheter att hantera större förändringar. Detta gäller både interna förändringar som exempelvis ett nytt artikelsortiment med andra nya ”logistiska egenskaper”, jämfört med de artiklar som vi redan har och hanterar.

Det gäller även externa förändringar som företagsuppköp eller sammanslagningar. Här kan graden av automatisering göra att företaget upplevs vara olika attraktivt beroende på hur lätt eller svårt det är att få nytta av automatiseringen för det nya företaget.

Om vi då lägger ihop det faktum att vi automatiserar fler och fler processer, samtidigt som vi blir mindre flexibla, då vet vi att vi måste tänka till lite extra innan vi automatiserar. Alla som arbetar med projekt vet att vi inom projektet enbart kan hantera våra projektrisker rörande tid, pengar och kvalitet.

Det är innan vi startar projektet som vi hanterar affärsrisken. Det är då vi behöver tänka till lite extra och förstå vilka egenskaper som företaget kommer att få med vår nya automation och vilka typer av förändringar vi kommer att kunna hantera.

En sådan egenskap är att det inte går att gasa på. Behöver vi extra kapacitet för att hantera en volymtopp, till exempel Black Friday så går det tyvärr inte att öka farten.

Jämför gärna med en produktionslinje. Vi köper vår linje med en viss kapacitet och sedan går det inte att producera snabbare. Behöver vi får ut mer av vår linje så får vi använda den under längre tid, vi får köra fler skift.

Även i den dagliga driften är parallellen med produktionslinjen väldigt bra. Det är normalt den automatiserade anläggningen som sätter takten och styr vårt arbetssätt. Vill vi ha ut maximalt från vår utrustning så måste vi skapa förutsättningar för den att leverera. Det innebär att vi måste säkra så att våra skiftledare arbetar med automatiserade utrustningen och hjälper den att upprätthålla takten.

Automationen gör oss snabbare, effektivare och säkrare, men den innebär också att vårt företag får helt andra egenskaper och vi måste arbeta på ett nytt sätt.

Publicerad 2019-02-06 10:09:10